Штампування детелей

  • Штампування виробів на оснащенні замовника(на пресах до 63ТС);
  • виготовлення виробів на згинальних автоматах (виробів із дроту діаметром до 8,0 мм);
  • виготовлення виробі на холодновисаджувальних автоматах (із дроту діаметром до 8,0 мм);
  • чистка металевих виробів в галтувальних барабанах;
  • виготовлення деталей або окремих операцій на токарному,координатно-розточувальному та шліфувальному обладнанні.